Autorizovaný servis - již 25 let opravy většiny značek plynových spotřebičů v Praze a okolí.
Autorizovaný servis - již 25 let opravy většiny značek plynových spotřebičů v Praze a okolí.

Servisní prohlídky a opravy plynových kotlů

Všeobecně se jedná o roční servisní prohlídky, které smí provádět pouze servisní technik, který je prověřen k odborné způsobilosti v oblasti plynových zařízení, má patřičné osvědčení vydané inspektorátem (TIČR), ve kterém je vyznačen druh a rozsah způsobilosti. Rovněž má oprávnění od výrobce, že může servisovat a opravovat plynové spotřebiče. Plynové spotřebiče spadají do kategorie vyhrazených plynových zařízení, kontrola a servis plynových spotřebičů do 50 kW se má provádět 1 x ročně.

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i pravidelný roční servis – roční kontrola - prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky mimo topnou sezonu - t. j. od dubna do srpna. To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké časové vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav a uvádění nových plynových kotlů.

Pro bezchybnou funkci je nutné plynový kotel prohlédnout každých 12 měsíců, a to bez ohledu na skutečnost, že plynový kotel nevykazuje žádnou známku poruchy. Oprava plynového kotle je otázkou několika hodin, ale dostupnost servisního technika či náhradního dílu může opravu prodloužit na několik dní, což přináší v období zimních měsíců problémy s obýváním nevytápěných prostor. Předejít těmto komplikacím můžete snadno. Nepodceňujte význam roční kontroly a objednejte si návštěvu servisního technika již teď.

Navíc to má i další finanční důvody – na pravidelný servis se vás bude ptát pojišťovna v případě vyplacení pojistného krytí nebo výrobce kotle při záručních opravách. S protokolem v ruce se vyhnete spoustě problémů i finančním ztrátám.

Jak servisní prohlídka probíhá?

  1. Technik posoudí technický stav kotle.
  2. Provede suché, případně mokré čištění tepelného výměníku.
  3. Kotel seřídí.
  4. Provede zkoušku bezpečnostních funkcí.
  5. Vystaví protokol o provedené údržbě.

Pro zajímavost:

Na konci každé topné sezóny bylo vaše topné zařízení v provozu minimálně po dobu 1400 hodin. Při průměrné rychlosti 50 km/hod ujel by automobil za tento čas 70 000 km. Určitě za tento počet ujetých kilometrů by jste svému autu poskytli 2 až 3 provozní prohlídky. Nebo ne?